Gạch lát ngoại thất có mài

– Độ hút nước bề mặt : Max 0.4(g/cm2)

– Độ hút nước tổng : Max 8%

– Kích thước : 400*400*30

– Cường độ uốn ngang : Min 50(kg/cm2)

– Cường độ chịu nén : Min 200(kg/cm2)

Hotline0878223344Kinh Doanh 0937291929