Gạch lát ngoại thất có mài loại đa màu
– Độ hút nước bề mặt : Max 0.4(g/cm2)
– Độ hút nước tổng : Max 8%
– Kích thước : 400*400*30
– Cường độ uốn ngang : Min 50(kg/cm2)
– Cường độ chịu nén : Min 200(kg/cm2)

Hotline0878223344Kinh Doanh 0937291929